Πελατολογιο

Οι πελάτες της «IANOS CONSULT»  είναι πάνω από 250 βουλγαρικές και ξένες εταιρείες με διαφορετική δραστηριοτήτα (εμπόριο, υπηρεσίες, μεταφορές, ανοικοδόμηση, και πολλά άλλα). Λογιστικό και χρηματοοικονομικό γραφείο ‘IANOS CONSULT’ έχει πελάτες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες – από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Τουρκία και τη Ρωσία.Copyright 2014 © www.ianosconsult.gr    Created by: 123.bg